052 52 50 56
info@apotheekgroenweg.be
Hamsesteenweg 3A | 9200 Grembergen

Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen binnen de verkoopruimte van Apotheek Groeneweg (Hamsesteenweg 3A 9200 Grembergen, België).

De consument heeft het recht om het contract te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper.

U dient ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om de aankoop te herroepen binnen de bovenvermelde bedenktijd van 14 kalenderdagen. U kan ons uw aanvraag bezorgen via email (info@apotheekgroenweg.be) of via de post (Apotheek Groeneweg, Hamsesteenweg 3A, 9200 Grembergen, België), waarbij de poststempel als bewijs geldt. Binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, zendt of brengt u het product op uw kosten terug.

Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

  • Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen.
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close